Неділя, 20.05.2018, 15:41
Головна Реєстрація RSS
Вітаю Вас, Гость
МЕНЮ
Фото
[1]
Опитування
Як ви ставитеся до введення шкільної форми?
Всього відповідей: 86
Хто тут?
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Архів записів
Пошук
Ми в соцмережах
наш банер
Польський ліцей
Сьогодні
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
дещо корисне
Міні-чат

Завантажити План виховної роботи

Вступ

      Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини єдиної системи цінностей і соціальних компетенцій. А це і ставлення до себе і своїх батьків, відношення до природи, суспільства, своєї країни тощо.

      Метою виховної роботи школи « формування екологічної культури в системі національного відродження України».

  Виховна система школи передбачає реалізацію наступних завдань:

 • виховання екологічно доцільної поведінки, як показника духовного розвитку особистості;
 • формування екологічного мислення і екологічної культури учнів, розвиток таланту і здібностей, як особливої цінності;
 • формувати  здорового способу життя учнів, навики раціональної організації розумової і фізичної праці;
 • розвивати емоційно етичне відношення до довкілля;
 • виховувати відповідальне  відношення до учення, розвивати пізнавальну активність учнів, відчуття національної гордості, цивільну відповідальність за свою поведінку;
 • розвивати духовний світ школяра, його творче мислення, здібності і завдатки. Усвідомлювати власну значущість в навколишньому світі;
 • формувати потребу в самоосвіті в умовах розвитку науки, культури і техніки;
 • виховувати політичну культуру, відчуття відповідальності за майбутнє своєї країни;
 • формувати естетичні смаки і ідеали, ініціативність, творче відношення до навколишнього світу;
 • орієнтувати школярів на «постійну працю душі»;
 • виявляти і розвивати творчі схильності дітей;
 • збудити інтерес до минулого свого народу, виховувати гордість за національну культуру;
 • формувати навики раціональної організації розумової і фізичної праці;
 • становлення екологічної відповідальності, як  основної межі особи на основі системних знань про екологічні проблеми сучасності і можливості стійкого розвитку сучасної цивілізації.

         Зазначені завдання були спрямовані на виконання основної мети виховної роботи у школі,та спиралися на Закони України від 26.04.2001 № 2402-ІІІ «Про охорону дитинства»; Законом України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»; постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення на період до 2012 року», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 2140   «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки», постановою Кабінету Міністрів України   від 21.03.2012 № 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року».  Згідно із законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», п.п. 70, 78, 86 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №788, на виконання наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 13.02.2013 № 113/0/212-13 «Про недопущення порушення педагогічними працівниками  норм професійної етики та  вчинення насильства над дітьми»,  з метою забезпечення емоційного комфорту учасників навчально-виховного процесу для забезпечення і  реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи школи та окремі плани педагога-організатора, соціального педагога, практичного психолога, а також розроблено заходи і програми, які охоплюють всі напрями виховання.

        З метою системного підходу та вдосконалення виховного процесу в школі розроблено та запроваджено єдину форму планів виховної роботи класних керівників, котра включає основні завдання школи і загальноприйняті принципи освіти, для гармонійного і всебічного розвитку особистості, а саме:

-         Екологічне виховання - формування екологічної культури, гармонізація відносин особистості з природою;

-         спортивно-оздоровче виховання - охорона й зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я ;

-         превентивне виховання -  ідеалізація здорового способу життя (для цього формування навичок способу життя: відсутність пагубних звичок, здорове харчування), спонукання молоді до протидії проявам амо­ральності, правопорушенням, бездуховності, ан­тигромадської діяльності ;

-         трудове та професійне виховання - формування почуття господаря: господарської відповідальності, підприємливості, ініціативності, свідомого ставлення до життя в умовах ринкових відносин, ефективна профорієнтація (ти – або столяр, або депутат – все це повинно бути відомо учням вже зі школи );

-       сімейне та родинне виховання - виховання любові до родини,  до рідних і близьких, до співвітчизників, до рідної землі, виховання поваги до батьків, старших за себе, турбота про молодших і хворих ;

-       художньо-естетичне виховання - , забезпечення базової культури, розвиток ес­тетичних потреб і почуттів ;

-     розумове та інтелектуальне виховання - реалізація індивідуального підходу до особис­тості, відмова від уніфікації в процесі виховання, від орієнтації на «середнього» вихованця – впроваджується вчителями та всіма учасниками навчально-виховного процесу забезпечується навчально-виховним процесом, участю дітей у різних конкурсах, відвідуванням гуртків за інтересами, навчанням у МАН та ін;

-     національно-патріотичне виховання - виховання національної свідомості,  сприяння набуттю дітьми та учнівською молод­дю соціального досвіду, успадкуванню ними духовних надбань українського народу, держави, формування мовної культури, оволодіння та ви­користання української мови як державної, виховання почуття патріотизму, відданості Батьківщині:

-       правове виховання -  виховання правової культури, поваги до Кон­ституції України, законів України, державної сим­воліки, формування знань і вмінь, що дають змогу відчуттю правди та справедливості стати органічним цілим з сутністю людини;

-     морально-духовне  виховання - культивування кращих рис українського мента­літету: працелюбності, , зв'язку з природою, поваги до жінки, толерантності, , великодушності, благородству; утвердження гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей, як рівність, свобода, справедливість;

-         краєзнавчо-туристичне виховання – виховання любові до рідного  краю, збереження традицій,

-     соціумістичне виховання – забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та сус­пільних вимог, забезпечення активної позиції учнів та представницьких органів (самоврядування) у житті й колективній діяльності. Розвиває в учнів організаторські здібності, почуття відповідальності, ініціативи, є однією з головних умов розвитку самостійної особистості, волонтерський рух.

Ці ключові аспекти повинні формувати людину майбутнього.        

Для того, щоб наші діти знали навіщо живемо, щоб жили  ідеєю світла та радості.                                                                                        Діяльність нашої школи, як одного з основних інститутів соціалізації,  будується так, щоб сприяти становленню особистості як твор­ця і проектувальника власного життя, гармонізації та гуманізації відносин як між усіма учасниками на­вчально-виховного процесу, так і між школою та до­вкіллям. Сьогодні у нашій школі вибудовується система  виховної роботи, яка б стала центром навколишнього виховного соціокультурного середовища і яка б, застосовуючи ін­новаційні технології, спрацьовувала на становлення і подальший розвиток цього середовища.

З метою стимулювання власних педагогічних ініціатив та пошуків, виявлення потреби у реформуванні та оновленні змісту, форм та методів виховної роботи, що дасть надію  руху у позитивному напрямку, під час розробки, планування та ре­алізації виховної системи використовувався педагогічний до­свід та інноваційна діяльність інших навчальних закладів, праці видатних педагогів,  психолого-педагогічна та  інша література.